Değerlerimiz

NANOVAK müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için küresel ürünler üretir. Bu amaçla çeşitli mühendislik tekniklerini ve bilimsel yaklaşımları kullanır. Yaratıcı yaklaşımlarla çözümler üretir.

NANOVAK üretimde kalite ve verimlilik gibi ölçütleri karşılarken kullanıcıların istek ve önceliklerini göz önüne alır. Dikkatli ve planlı tasarım yapar. Planlı ve ölçülü büyümenin gereklerini yapar.

NANOVAK toplumsal sorumluluklarını ve küresel gelişmeyi önemser. Diğer firmalar ve ülkelerde yer alan araştırıcılarla etkileşir.

NANOVAK paydaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir. NANOVAK başkalarının da kendi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden faydalanmasına olanak tanır.

NANOVAK paydaşlarına saygı ve samimiyetle yaklaşır. Kullanıcılarını dinler, bilgiyi paylaşır ve geri-bildirim alır, sistem ve bileşenlerinde sürgit iyileştirmeler yapar. Sistemlerinin uzun ömürlü olması ve kullanıcıların sistemleri verimli kullanması için çaba gösterir.

NANOVAK paydaşları, müşterileri ve tedarikçileri ile uzun erimli ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmaya çalışır.

NANOVAK en üst seviyede kaliteli ürünleri ve hizmetleri sunmaya adanmıştır. Bu özellikler müşterilerin istediği kaliteyi geçecek şekilde planlanır ve geliştirilir.

NANOVAK küresel ürünler üretmeye ve müşterilerini bu şekilde mutlu etmeye çaba gösterir. Bu mücadelede NANOVAK daima daha iyiyi ve mükemmeli arar.

NANOVAK Ar-Ge A.Ş. Dünya malı üretir..